Vyrušovanie zveri
Poľovníkom odpradávna patrí miesto medzi ochrancami prírody. Boli prvými, ktorí legislatívne zaviedli právnu ochranu zveri na našom území. Stalo sa tak v Uhorskom zákonnom článku XX/1883 o poľovníctve. V ňom sa napríklad po celý rok zakazovalo poľovať na kamzíčatá, sliepky tetrova hlucháňa a hoľniaka i na všetky druhy spevavých vtákov.

čítaj ďalej...
Farba je dobrá
Je všeobecne známe, že predpokladom úspechu pri love ktorejkoľvek zveri je istý, smrteľný zásah. V praxi však zďaleka nie každý zásah je taký presný a zver treba dostreliť. To isté platí napríklad aj pri zveri poranenej po kolízii s motorovým vozidlom.

čítaj ďalej...
Reklama
Niečo je inak
Základom marketingu je odlíšiť svoj produkt od ostatných a upútať pozornosť potenciálneho kupca. Firma Hillman to tohto roku vyriešila v Norimbergu rafi novane – vo výkladnom priestore stánku mala troch živých mužov, ktorí tam celý deň postávali v oblečení Hillman. Zastavil sa pri nich vari každý okoloidúci.

čítaj ďalej...
Neodolateľné čaro siku (2.)
Jeleň sika, ktorého naši poľovníci poznajú najmä z návštev niektorých revírov na Morave a v Čechách, ale aj Nemecka, Rakúska či Poľska, je čistý, priamy obyvateľ lesa. Obľubuje listnaté a zmiešané lesy s vlhkými stanovišťami, jelšové mokrade, husté porasty, malé rúbane s dobrou pastvou.

čítaj ďalej...
Kniha tvárí
Posúdiť vek bezparohej jelenej zveri nie je vždy ľahké. Možno vám pri tom pomôže naša malá „kniha tvárí“ ilustrujúca rozdiely v hlave, obličaji a jeho výraze podľa jednotlivých vekových kategórií.

čítaj ďalej...
Ide to aj bez škôd?
Jelenia zver bola oddávna na jednej strane velebená ako zver kráľovská, na druhej strane bola a je často preklínaná za škody, ktoré spôsobuje ohryzom a lúpaním stromov v lesných porastoch i za škody na poľnohospodárskych plodinách.

čítaj ďalej...