Podpis nohou
Diviačia zver je jedinou raticovou zverou, ktorá zanecháva v stope odtlačky paratíc nielen za behu, ale aj pri pokojnom pohybe. Stretneme sa s nimi častejšie ako so stopami iných druhov raticovej zveri. Diviaky tak zanechávajú v poľnom i lesnom teréne zreteľné, zväčša nezameniteľné podpisy.

čítaj ďalej...
Strieborný holub
Ak ste poľovník a bežný strelec, potom v Berette 686 Silver Pigeon získate brokovnicu, ktorá vám bude verne slúžiť a asi vás aj prežije. Nie je to luxusná zbraň, ale neurobí vám hanbu ani na „panskej“ poľovačke.

čítaj ďalej...
Kedy loviť srnce(2)
Novembrové HALALI uverejnilo prvú časť príspevku, v ktorom autor priblížil pozoruhodné výsledky chovu srnčej zveri v revíri Trebišov I. V druhej časti sa zaoberá otázkami správneho odhadu veku srnčej zveri, ktorý je jedným zo základných predpokladov odborného, selektívno-regulačného lovu.

čítaj ďalej...
Dohľadávka
Úspešný chov a lov diviačej zveri je nemysliteľný bez chovu poľovne upotrebiteľných farbiarov – bavorských či hannoverských alebo anglických bloodhoundov. Len s ich pomocou môžeme neraz zachrániť a zhodnotiť zverinu, ktorá bude po rýchlom dohľadaní vyhovovať z hygienického hľadiska. Pri love diviačej zveri sa totiž veľmi často vyskytujú situácia, keď jedinca zasiahnutého strelou musíme dohľadať.

čítaj ďalej...
55 rokov múzea
Jeden náš vzácny priateľ pred časom napísal, že keď sa kedysi dávno stretli pri svätoantonskom zámku tri dámy - Príroda, História a Kultúra, boli ešte slečinkami. V kalendári sa písalo 18. storočie a im sa tam tak zapáčilo, že pod Sitnom zostali dodnes. Sedia v zámockom parku pri jazierku, popíjajú kávu a so záľubou sa dívajú do kraja. Nádvorie zámku býva počas Dní sv. Huberta centrom diania.

čítaj ďalej...
Červene piesky Limpopa
Snom nejedného poľovníka je zažiť lov v štýle afrického safari. Vidieť tú rozmanitosť druhov zveri v prirodzenom prostredí a nechať sa opantať duchom africkej divočiny.

čítaj ďalej...
Čierna svadba
Jeseň bola toho roku daždivá. Napriek tomu som už od začiatku októbra pravidelne chodil s fotoaparátom na posliedky kukuričnými lánmi a počúval zvuky, ktoré prezrádzali, že hrubé klasy kukurice chrúmu diviaky.

čítaj ďalej...