Selektívny odstrel
Hlavnou úlohou starostlivosti o srnčiu zver je jej obhospodarovanie podľa najnovších poznatkov poľovníckej vedy i praxe. Jeho súčasťou je aj selektívny odstrel, ktorý by mal nahradiť často neplánovité a nekompetentné zasahovanie do stavov srnčej zveri. Ak chceme dochovať telesne silnú zver a dobré trofeje, musíme udržať zdravú populáciu v primeraných stavoch. Zásady selektívneho odstrelu by mal poznať každý poľovník.

čítaj ďalej...
Hľadanie zajtrajška
Vlani sa v optickom priemysle zatriasla zem, na trh vtrhli nové firmy s pomerne širokou ponukou optiky strednej kategórie a – väčšinou - za veľmi dobré ceny. Tradiční výrobcovia zareagovali zatiaľ vcelku vlažne, skôr sa dá povedať, že ešte len zisťujú, ako správne zareagovať.

čítaj ďalej...
Reklama
Lov diviaćej zveri
Letné poľovačky na diviačiu zver kladú na poľovníka osobitné požiadavky. Podstatné je totiž dosiahnuť, aby tieto poľovačky neboli zbytočne stresujúce pre diviačiu i ostatnú zver, a na druhej strane aby splnili svoj cieľ a maximálne prispeli k eliminovaniu škôd na poľnohospodársky plodinách.

čítaj ďalej...
Eticky, odborne
V prvej časti nášho príspevku sme pripomenuli, že aj keď za poľovnícky najsprávnejší spôsob ulovenia raticovej zveri sa považuje zásah na komoru, v praxi sa bežne vyskytujú aj iné typy poranení, ktoré si spravidla vyžadujú viac alebo menej náročné dohľadávanie.

čítaj ďalej...
No počkaj králik
Je až pozoruhodné, ako dlho unikal králik divý, tento malý milý cicavec, pozornosti odborníkov na voľne žijúcu zver. Hoci jeho význam ako loveného druhu dnes nie je v niektorých krajinách Európy celkom zanedbateľný, až do minulého storočia si dlho nikto nedal námahu, aby ho všestranne zmapoval.

čítaj ďalej...
Lovec nad lovcov
Sokol sťahovavý sa stal pre mňa symbolom krásy lovu. Je to vták veľmi odvážny, silný a obratný.

čítaj ďalej...