Návrat losa
Los obýval územie Slovenska ešte asi pred 300 rokmi. O jeho prítomnosti v našej prírode svedčia kostrové pozostatky, segmenty parožia, ba aj záznamy panovníkov alebo prírodovedcov pôsobiacich na našom území. Nepochybne je naším autochtónnym druhom a postupne sa vracia do našich slovenských hôr. Veríme, že tu opäť nájde svoj domov.

čítaj ďalej...
Brnianský expres
Zbrane s lôžkovým záverom s dvomi hlavňami patria neoddeliteľne k stredoeurópskej loveckej tradícii. K pôvodným brokovým hlavniam pribudli kombinácie brokovej s guľovou hlavňou alebo len guľové hlavne, podľa toho, ako sa menila štruktúra lovenej zveri.

čítaj ďalej...
volanie lopatára
Danielia zver žije vo voľnej prírode spolu s ďalšími druhmi raticovej zveri, takže jej stopy si môže poľovník pomýliť s inými stopami.

čítaj ďalej...
Z ríše snov do reality
Naši poľovníci sa dnes už neobmedzujú len na lov zveri v domácich poľovných revíroch. Viacero cestovných kancelárií ponúka možnosť prežiť poľovačky, o akých sme predtým mohli iba snívať, čítať v knihách, prípadne si ich pozrieť prostredníctvom zahraničných dokumentárnych filmov. Mnohonásobným účastníkom poľovačiek a zároveň ich organizátorom je aj Ing. MIROSLAV JEVOČIN z poľovníckej kancelárie AB-Centrum Safari v Michalovciach.

čítaj ďalej...
Dni a noci
Ďaleké Laponsko, to je predovšetkým nedotknutá divočina a absolútne spojenie s prírodou pod tancujúcou polárnou žiarou. Na mieste, ktoré už vari nemôže byť vzdialenejšie od európskej civilizácie, zažila skupina lovcov poľovačku v jej pôvodnej, tvrdej a fyzicky náročnej podobe. So sebou mali guľovnice Mauser M12 Extreme.

čítaj ďalej...
Iný kraj, iný mrav
Na redakciu HALALI sa obrátili viacerí radoví poľovníci i funkcionári, najmä z východného Slovenska, s návrhom, aby sme na stránkach časopisu otvorili diskusiu o zaujímavej téme. Najmä s poukazom na prax v niektorých susedných krajinách navrhujú posunúť začiatok lovu zo 16. na 1. mája. Plniac želanie našich čitateľov obrátili sme sa ako na prvého diskutujúceho na Ing. Jozefa Herza, PhD., ktorý sa zameral na porovnanie vývoja času lovu u nás i u susedov v priereze času.

čítaj ďalej...
Môže byť lov etický?
Etika sa zaoberá ľudským správaním, skúma morálku, morálne relevantné konanie a jeho normy. Samo slovo etika pochádza z gréckeho ethos, čo v preklade znamená zvyk, názor, charakter, spôsob myslenia. Keďže k správaniu i spôsobu života poľovníkov patrí lov a usmrtenie zveri, musíme sa ním zaoberať aj z etického hľadiska.

čítaj ďalej...