Predplaťte si HALALI!


Ročné predplatné je 27.50 € takže máte jedno číslo zdarma
HALALI je mesačník pre poľovníkov, lesníkov, ochranárov, fotografov, turistov, hubárov i občasných návštevníkov lesa, ktorých lákajú jeho krásy a tajomstvá.
HALALI prináša zasvätené pohľady do problematiky chovu a lovu zveri, poľovníckej legislatívy a samosprávy, venuje sa otázkam ochrany a efektívneho využívania lesného bohatstva. Informuje o novinkách v segmente loveckých zbraní, pozorovacej, zameriavacej a fotografickej techniky, sleduje trendy v outdoorovom odievaní a novinky na trhu s terénnymi i úžitkovými vozidlami. Skúseným i príležitostným milovníkom pobytu v prírode približuje pravidlá etického správania i najrozmanitejšie možnosti využitia jej darov.

Záväzná objednávka pre SR

Objednávam si ročné predplatné za zvýhodnenú cenu 27,50 €, a to od mesiaca

Údaje potrebné pre e-banking prosím zaslať na e-mailovú adresu: KontaktZávazná objednávka pro ČR

Objednávám si roční předplatné za zvýhodněnou cenu 770 Kč, a to od měsíce

Údaje potřebné pro e-banking prosím zaslat na e-mailovou adresu Kontakt