Ako to funguje

V prvom rade, až do odvolania, bezplatne. Neskôr, tento rok určite ešte nie, budú zavedené symbolické poplatky za prístup k adrese inzeranta a za topovanie.
Výberom položky Ponuky alebo položky Dopyty v menu Inzercie sa otvorí okno s príslušným zoznamom inzerátov
zoradených do tabuľky po desiatich riadkoch. Kliknutím na bunku pod stĺpcom Ponuka sa otvorí dialógové okno s úplným textom
inzerátu, kliknutím na miniatúru fotografie sa zobrazí dialógové okno s obrázkom v pôvodnej veľkosti.
Na konci každého riadku je modré tlačítko Mám záujem. Kliknutím na toto tlačítko sa otvorí okno pre odoslanie kontaktného emailu,
ktorý bude odoslaný autorovi inzerátu. Ďalej postupujete podľa vzájomného dohovoru s inyerantom.
Okrem zoznamovacích inzerátov a ponúk/dopytov práce je možné inzerovať ľubovolný tovar, či služby a to ponuku i dopyt. Prednostne sú uverejňované inzeráty s poľovníckou tématikou. Inzerát je uverejnený bez časového obmädzenia, o vyradení inzerátu zo zoznamu inzercií rozhoduje inzerant. Inzeráty ponuky môžu obsahovať fotografie, ideálne s pomerom strán 4:3 a maximálne 1Mb veľké. Inzercie dopytu fotografie neobsahujú.
Kliknite na položku Ponuky alebo Dopyty v menu Inzercie podľa toho, čo inzerujete. Otvorí sa list s zoznamom už inzerovaných ponúk či dopytov. Kliknite na zelené tlačítko Vložte vlastnú ponuku alebo Vložte vlastný dopyt nachádzajúce sa pod tabuľkou inzerátov. Otvorí sa formulár pre vloženie vašeho inzerátu.
Význam jednotlivých položiek inzerátu:
Kategoria: predstavuje názov skupiny do ktorej je možné predmet vašeho inzerátu zaradiť. Ak to neviete určiť, použite kategoriu ostatné.
Cena: vložte číslo predstavujúce vami požadovanú cenu, symbol € sa priradí automaticky. Môžete použiť i slovo dohodou
Email: je emailová adresa na ktorú chcete byť záujemcom kontaktovaný,ostatné údaje o Vás zostávajú anonýmne
Prístupový kľúč: je heslom pre umožnenie selektívného prístupu k údajom inzerátu len pre Vás. Pomocou neho a jedinečného čísla inzerátu môžete svoj inzerát
upraviť či odstrániť. Pozostáva z vami zvolenej kombinácie čísel, malých a veľkých písmen o maximálnej dĺžke 10 znakov. Pre všetky Vaše
inzeráty môžete používať len jeden prístupový kľúč, pečlivo si ho uschovajte.
Stručný popisVložte základné údaje, napr.:"Predám brokovnicu"
Detailný popis Vložte úplný text inzerátu
Fotografia:Tlačítkom Prehľadávať otvoríte dialogové okno pre vyhľadanie fotografie vašej ponuky.Dbajte o to,aby mala maximálne 1Mb veľkosť
Po vyplnení formulára tento uložíte zeleným tlačítkom Uložiť a po uložení budete presmerovaný na okno Ponuky, alebo Dopyty, kde sa zobrazí i Váš nový
inzerát s automaticky vygenerovaným číslom prístupný všetkým návštevníkom webu.
Upravovať inzerát smie len jeho autor, t.j. osoba vlastniacia prístupový kľúč k inzerátu.Zmeniť možno kategóriu, oba popisy a cenu. Ďalej je možné zmeniť nastavenie prístupnosti inzerátu a pre
ponuku pridať alebo zmeniť fotografiu. Postup je nasledovný:
Kliknutím na modré tlačítko Zmeniť svoju ponuku v okne Ponuky alebo Zmeniť svoj dopytv okneDopyty sa otvorí dialógové okne pre
vloženie čísla inzerátu a Vašeho prístupového kľúča. Potvrdením vložených údajov sa overí, či ste skutočne autorom inzerátu a ak ano, potom sa otvorí okno
pre úpravu údajov v inzeráte. Po zmene nové údaje uložíte tlačítkom Uložiť. Od toho okamžiku sa zobrazujú zmenené údaje.
Údaj Je aktívny zmente na neaktívny zrušením zaškrtnutia a následným uložením. Zmenu vzkonajte vtedy, ak ešte nechcete inzerát zrušiť, ale dočastne si
neželáte byť kontaktovaný žiadateľmi. Zrušenie zaškrtnutia znamená, že inzerát síce existuje, ale je dočastne neviditeľný.
Odstránenie inzerátu
Inzerát je nenávratne odstránený použitím tlačítka Odstrániť. K tomuto tlačítku má prístup len autor inzerátu a použije ho podľa vlastného uváženia.
Správca webu si vyhradzuje právo odstrániť inzerát pre ktorý počas jednoho roku nebola zaznamenaná žiadna aktivita a samozrejme ihneď inzerát s nevhodným či
nezákonným obsahom.